Nyheter

Lokala nyheter

Lokala nyheter från hela landet inom området anhöriga till äldre personer.

Sofie förlorade sin tvillingsyster

När Sofie förlorade sin tvillingsyster hade hon och hennes familj velat få stöd av sjukvården.

Läger för unga anhöriga

I sommar anordnas åter igen ett nationellt läger för barn och unga till förälder med en demenssjukdom.

Psynk erbjuder webbutbilning

Vad är en samordnad individuell plan, SIP? Hur använder man SIP? För att få svar på detta kan du gå en webbutbildning.

Debattartikel i SvD om den senaste assistansutredningens förslag

Assistansersättningsutredningen missar målet skriver flera organisationer

Stadslopp för psykisk hälsa

Ångestloppet i Stockholm är världens kortaste stadslopp – endast 209 meter långt. I mars arrangeras loppet för sjätte gången.

Nytt hjälpmedel för personer med nedsatt hörsel

Hjälpmedel som underlättar för personer med hörselnedsättningar att filtrera, förstärka och skärpa ljudet.

När föräldrar oväntat avlider

Socialstyrelsens rapport om resultat och slutsatser från tre kartläggningar om ansvar samt strukturer för information och stöd.

Hjälp för äldre med psykisk ohälsa

En kurs i ”Första hjälpen” är en två dagar lång utbildning som ger redskap att möta äldre med psykisk ohälsa.

Kunskapsöversikt om alkoholrelaterade fosterskador

En ny kunskapsöversikt svarar på frågor kring alkoholrelaterade fosterskador.

Föregående123456...