Lästips: "Att insjukna i psykos: förlopp, behandling, återhämtning"

"Att insjukna i psykos: förlopp, behandling, återhämtning" är skriven av Johan Cullberg tillsammans med Maria Skott och Pontus Strålin. Boken vänder sig till personer som insjuknat i psykos och deras anhöriga. En annan målgrupp är professionella som möter personer som insjuknar i psykos samt beslutsfattare.
Författarna redogör bland annat för symtom, diagnoser och dagens moderna psykologiska och medicinska behandlingsformer.

Läs mer om boken här.


Stora vinster om anhöriga får vara delaktiga visar ny studie

Att anhöriga, närstående och profession samarbetar behöver inte betyda att en individ förvägras sin självständighet. Istället finns det stora vinster för samtliga parter om anhöriga tillåts vara en del i samverkan.
Den slutsatsen dras i en studie vid institutionen för socialvetenskap vid Ersta Sköndal Bräcke högskola i Stockholm. Studien har gjorts av socionom Pia Nilsson som till vardags arbetar som anhörigkonsulent i Ekerö kommun.
Läs artikeln om Pia Nilssons forskning här.


Pia Nilsson, anhörigkonsulent. (Foto: Anna Lundgren.)

Har du en fråga

Klicka här för att komma till frågor och svar

Är det vanligt med korttidsplatser inom äldreomsorgen för avlastning av anhöriga till personer med psykisk ohälsa?

Jag undrar om ni på NKA har en överblick över hur vanligt det är att kommunerna använder sig av korttidsplatser inom äldreomsorgen för avlastning av anhöriga till personer med psykisk funktionsnedsättning. Min hustru och jag har inte kunnat erbjudas...

Läs svaret