Barn som anhöriga

Barn som anhöriga är ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till barn och unga i familjer där föräldrar eller annan vuxen i barnets direkta närhet har missbruksproblem, psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, en allvarlig fysisk sjukdom/skada eller som oväntat avlider.

FAKTABLAD OM BARN SOM ANHÖRIGA

Nka och Socialstyrelsen har samlat fakta om barn som anhöriga som växer upp i familjer med missbruk, fysiska och psykiska sjukdomar eller dödsfall. Klicka här för att läsa mer.

Har du en fråga

Klicka här för att komma till frågor och svar

Riktlinjer gällande barn som anhöriga vid suicid inom psykiatri

Min fråga gäller utformande av riktlinjer gällande barn som anhöriga vid suicid, inom psykiatrin, vilket jag fått i uppdrag att sammanställa. Har sökt en del på nätet men vill nu höra med dig om du vet någon annan klinik som sammanställt något liknande...

Läs svaret