Nationellt kompetenscentrum anhöriga
– för ett anhörigvänligt samhälle.

Webbutbildningar

Nka:s webbutbildningar
Klicka här för att komma till Nka:s utbildningsportal!

FAKTA:

Fakta om anhöriga

Läs foldern Snabba fakta om anhöriga som beskriver vilka de är, vad de gör, hur livet påverkas och vilket stöd de vill ha. Klicka här för att läsa mer.

Läs sammanfattningen av Riksrevisionens rapport om stöd till anhöriga. I rapporten lyfter man fram brister och förbättringsområden. Klicka här för att läsa mer.

Kunskapsöversikter om anhöriga och funktionsnedsättning

Utsida kunskapsöversiktNka presenterar en ny serie av kunskapsöversikter om anhöriga och funktionsnedsättning. Första delen heter Människor med funktionshinder i samhället. Nu ligger del åtta ute: "Samtalsstöd, rådgivning och erfarenhetsutbyte".
Läs mer om kunskapsöversikterna

Inspirationsdag om anhörigstöd
Kontakta oss!

Har du en fråga

Klicka här för att komma till frågor och svar

Har jag rätt att läsa handläggarens underlag innan beslut fattas?

Jag har ansökt om utökad assistans för min sons räkning och vid kontakt med handläggaren uppger hon att hon har sammanställt sitt underlag/ utredningen och skickat in för beslutsfattande. Ska jag inte få läsa igenom alla handlingar innan för att se att...

Läs svaret