Nationellt kompetenscentrum anhöriga
– för ett anhörigvänligt samhälle.

FAKTA:

Läs foldern Snabba fakta om anhöriga som beskriver vilka de är, vad de gör, hur livet påverkas och vilket stöd de vill ha. Klicka här för att läsa mer.

Läs sammanfattningen av Riksrevisionens rapport om stöd till anhöriga. I rapporten lyfter man fram brister och förbättringsområden. Klicka här för att läsa mer.

Kunskapsöversikter om anhöriga och funktionsnedsättning

Utsida kunskapsöversiktNka presenterar en ny serie av kunskapsöversikter om anhöriga och funktionsnedsättning. Första delen heter Människor med funktionshinder i samhället. Nu ligger del sju ute: "Familjeinriktat stöd".
Läs mer om kunskapsöversikterna

Konferens: Barn som anhöriga
Kontakta oss!

Har du en fråga

Klicka här för att komma till frågor och svar

Tillsätts en förmyndare automatiskt i Sverige?

Om en person i Tyskland blir svårt sjuk (t.e. stroke, demens) kommer automatiskt en förmyndare in i bilden som företräder den sjuke. Anhöriga har inga rättigheter längre och får inte ens information om den sjukes hälsotillstånd trots att de är...

Läs svaret