Nationellt kompetenscentrum anhöriga
– för ett anhörigvänligt samhälle.

Webbutbildningar

Här kan du hitta Nka:s egna webbutbildningar samt externa webbutbildningar inom anhörigområdet. Klicka här för att läsa mer!

FAKTA:

Läs foldern Snabba fakta om anhöriga som beskriver vilka de är, vad de gör, hur livet påverkas och vilket stöd de vill ha. Klicka här för att läsa mer.

Läs sammanfattningen av Riksrevisionens rapport om stöd till anhöriga. I rapporten lyfter man fram brister och förbättringsområden. Klicka här för att läsa mer.

Kunskapsöversikter om anhöriga och funktionsnedsättning

Utsida kunskapsöversiktNka presenterar en ny serie av kunskapsöversikter om anhöriga och funktionsnedsättning. Första delen heter Människor med funktionshinder i samhället. Nu ligger del åtta ute: "Samtalsstöd, rådgivning och erfarenhetsutbyte".
Läs mer om kunskapsöversikterna

Seminarium från Almedalen 2015
Kontakta oss!

Har du en fråga

Klicka här för att komma till frågor och svar

Hur kommer jag i kontakt med andra i liknande situation?

Har en hjärnskadad make efter en bilolycka, hur kommer man i kontakt med anhöriga som sitter i samma situation som jag? Vi kan bli en ventil för varandra och någon som verkligen förstår hur vardagen är tillsammans med en hjärnskadad.

Läs svaret