Nationellt kompetenscentrum anhöriga
– för ett anhörigvänligt samhälle.

Webbutbildningar

Här kan du hitta Nka:s egna webbutbildningar samt externa webbutbildningar inom anhörigområdet. Klicka här för att läsa mer!

FAKTA:

Läs foldern Snabba fakta om anhöriga som beskriver vilka de är, vad de gör, hur livet påverkas och vilket stöd de vill ha. Klicka här för att läsa mer.

Läs sammanfattningen av Riksrevisionens rapport om stöd till anhöriga. I rapporten lyfter man fram brister och förbättringsområden. Klicka här för att läsa mer.

Kunskapsöversikter om anhöriga och funktionsnedsättning

Utsida kunskapsöversiktNka presenterar en ny serie av kunskapsöversikter om anhöriga och funktionsnedsättning. Första delen heter Människor med funktionshinder i samhället. Nu ligger del sju ute: "Familjeinriktat stöd".
Läs mer om kunskapsöversikterna

Konferens: Barn som anhöriga
Kontakta oss!

Har du en fråga

Klicka här för att komma till frågor och svar

Hur kan jag företräda min mamma i bostadsrättsföreningen?

Hur kan jag företräda min 81 åriga sjuka mamma i hennes bostadsrättsförening? Stadgarna förbjuder annan än medlem som ombud, föreningen accepterar inte mig som delägare till lägenheten, vilket min mamma föredragit, och som biträde på stämman får jag in...

Läs svaret