Extra satsning på brukarmedverkan

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har beslutat om en ny överenskommelse inom området psykisk hälsa.

Nytt för 2018 är satsningar på primärvården och ökad brukarmedverkan, liksom satsningar på gruppen unga asylsökande och nyanlända. Överenskommelsen innebär totalt 1,4 miljarder kronor för 2018, vilket är drygt en halv miljard mer än 2017.

Läs mer om överenskommelsen här. 

Lästips – Barn med överlappande diagnoser

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan ha flera olika diagnoser. Om detta handar Tony Attwoods handbok "Barn med överlappande diagnoser".
Författaren är barnneurolog och i boken delar han med sig av strategier och praktiska tips. Boken vänder sig till föräldrar och andra anhöriga, liksom till lärare, specialpedagoger och psykologer
Läs mer om boken här.

Nytt inspirationsmaterial

Ett övermäktigt ansvar för den närstående i kombination med känslor av maktlöshet och förtvivlan. Så upplever många anhöriga till personer med psykisk ohälsa sin situation.

Det framkommer av ett nytt inspirationsmaterial från Nka. Materialet bygger på minnesanteckningar från tre Blandade Lärande Nätverk (BLN) där sammanlagt 23 kommuner deltagit.

Inspirationsmaterialet - som finns nu tillgängligt på Nka:s webbplats - kan användas i cirkelform för olika grupper, till exempel riktade anhöriggrupper. Det kan kompletteras med kortare informationsfilmer från Nka. Förslag på konkreta frågor att samtala om finns i texten.

Läs mer om materialet här. 

Har du en fråga

Klicka här för att komma till frågor och svar

Min sambo har panikångest - hur kan jag/vi få stöd?

Min sambo lider sedan 6-7 år tillbaka av panikångest, vilket påverkar hans och även mitt liv avsevärt då han känner att han inte orkar/kan göra vissa saker. Vissa dagar kommer han knappt ur sängen. Finns det någonstans att få stöd? Sedan vi fick barn...

Läs svaret