Nyheter

Fyra miljoner till SHEDO:s stödarbete

Föreningen SHEDO och Region Skåne har ingått ett partnerskap. Det innebär att SHEDO får fyra miljoner till sitt arbete att stödja drabbade och deras anhöriga.

Inspirationsmaterial om anhörigas situation

Det finns ett stort behov för anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att få träffa varandra. Det konstaterar Attention i ett inspirations- och diskussionsmaterial.

Om att vara anhörig till någon med funktionsnedsättning

Den 24 november arrangerades en Anhörigdag om att vara anhörig till någon med funktionsnedsättning där anhöriga berättade om sina erfarenheter.

Nka föreläste på barndag i Karlskrona

Onsdagen 29/11 deltog Nka på Barndag i Karlskrona som är en fortbildningsdag för socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård.

Stöd och behandling med iKBT

Nu införs en ny behandlingsform i Norrbotten mot oro, ångest och långvarig smärta – kognitiv beteendeterapi via internet, iKBT. Först ut är tolv hälsocentraler.

Radiodokumentär: Jag vet ju inte vad jag heter!

Under lördagen sänder P4 Dokumentär "Jag vet ju inte vad jag heter" av radiojournalisten Jonna Berglund. I programmet får vi följa de som bor på demensboendet Ängsgården i Trosa och anhöriga till de som bor där.

Svensk forskning lyfter fram förebyggande föräldrastöd

Preventiva program som ”Familjepeppen” kan förebygga psykisk ohälsa hos föräldrar. Det visar ny studie från Umeå universitet.

Nätverksträff om barn som anhöriga

Just nu pågår årets nätverksträff med kontaktpersoner för barn som anhöriga från landsting och regioner med 27 deltagare från 17 landsting/regioner.

Forskning: mammor särskilt utsatta i familjer med barn som har funktionsnedsättning

Mammor till barn med funktionsnedsättning är särskilt utsatta för föräldraskapets påfrestningar. Det är en av slutsatserna som dras i en avhandling från Göteborgs universitet.

Webbinarium om IKT-stöd till yrkesverksamma anhöriga till äldre närstående

Den 28 november arrangerar Nka ett webbinarium om möjligheterna och utmaningarna med IKT-stöd till yrkesverksamma anhöriga till äldre närstående.