Nyheter

Susanna är med

I en artikel från Sveriges Arbetsterapeuter får vi följa med Susanna och Marie som bägge deltar i projektet Vi är med!

Vårdförbundets pris

Maria Johansson prisades med en delad andra plats för projekt inom personcentrerarad vård under Vårdgalan 2019 i Stockholm för arbetet med Intensivvårdsdagbok.

"När vi stödjer föräldrar, stödjer vi även barnet"

Reportage, konferensdokumentation och filmade föreläsningar från konferensen Värna våra yngsta 2019

Positiv feedback på projektet: ”Koordinatorsstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning”.

Ett 20-tal personer kom för att dela med sig av erfarenheter, låta sig inspireras och fylla på med ny kunskap för det fortsatta arbetet med koordinatorstöd på hemmaplan.

Samtalsgrupp för anhöriga på webben

Nka erbjuder anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning möjlighet till samtal och erfarenhetsutbyte med andra i liknande situation.

Infoteket tilldelas 2019 års Barnrättspris

Priset går till en verksamhet eller person som arbetat aktivt med att stärka barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention.

Call for abstracts – Anhörigriksdagen 2020

Anhörigriksdagen 2020 kommer att genomföras i Karlstad på CCC den 3-4 november. Tema är Anhörig – vid livets slut.

Bokrecension: Att göra skillnad – som mormor till ett annorlunda barnbarn

Carina berättar i boken om sina upplevelser av att vara mormor till ett annorlunda barnbarn, och valet att jobba som personlig assistent åt Alicia under flera års tid.

Psykisk ohälsa i fokus i Västerbotten

Vecka 45 är det dags för den årligt återkommande Psykeveckan i Västerbotten. Målet är att öka medvetenheten och kunskapen kring psykisk ohälsa och visa på möjligheter i livet.

Hjälp med andning ger rätt till personlig assistans

Den 1 november 2019, träder nya ändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i kraft.