Nyheter

Ny version av webbutbildningen Våga fråga!

Från och med den 21 maj finns det en ny version av webbutbildningen Våga fråga som innehåller uppdateringar avseende lagtexten.

Skrivelse till socialminister Lena Hallengren: Synliggör syskonen som barn som anhöriga i Hälso- och sjukvårdslagen

Synliggör syskonen som barn som anhöriga i Hälso- och sjukvårdslagen

Inspirationsdag med fokus på personcentrerad vård

Hur brukarerfarenheter kan bidra till en mer personcentrerad psykiatrisk vård, var en av diskussionspunkterna på konferensen "Visa Vägar" i början av maj.

Projektet söker ytterligare en kommun för samarbete!

Projektet Vi är med! skall ta fram nya metoder för att vuxna människor med flerfunktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga.

Mer kunskap och ökat stöd

Socialstyrelsen får i uppdrag att öka vård- och omsorgspersonalens kunskap om suicidpreventivt arbete. Stödet till personer som förlorat en närstående ska också förbättras.

Anhörigriksdagen 2019: –Socialministern vill se en nationell anhörigstrategi

–Vi välkomnar Lena Hallengrens ambition att verka för en nationell anhörigstrategi säger Lennart Magnusson, verksamhetschef, Nka

Barn som anhöriga – alla barn ska få möjlighet till hälsa och personlig utveckling

Nytt inspirationsmaterial inom området Barn som anhöriga med goda exempel

Vuxensyskon som anhöriga

En ny kunskapssammanställning inom området vuxensyskon

Anhörigriksdagen 2019

Nka presenterar färsk statistik om anhörigas situation på Anhörigriksdagen i Varberg

Konferensen Värna våra yngsta

Nu kan man anmäla sig till konferensen Värna våra yngsta den 8-9 oktober