Nyheter

Föräldrar är experter på sina barns mående

Personer med flerfunktionsnedsättning riskerar onödigt lidande när anhörigas kunskaper inte tas tillvara i tillräcklig utsträckning. Det menar Margareta Lunde Martinson.

Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset anordnar webbseminarier

Den 21 och 28 april bjuder Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset in till webbseminarier.

Tyst kommunikation med terapihunden Doris

Tack vare terapihunden Doris har Ida, 11 år, fått ett ökat välbefinnande och en trogen vän, och mamma Jennie Westman en ny yrkesidentitet.

Digitala gruppträffar för unga som ger vård, stöd eller hjälp

Under året kommer Me-We-projektet börja anordna digitala gruppträffar för den som är 15-17 år och ger vård, stöd eller hjälp till någon.

Uppdaterad utbildning om e-hälsa och välfärdsteknik

Socialstyrelsen har, tillsammans med sina samverkansorganisationer, gjort en stor uppdatering av sin utbildning om e-hälsa och välfärdsteknik.

Anhörigas möte med psykiatrisk vård i fokus för svensk forskning

Lokala riktlinjer och en tydlig vårdmodell har betydelse. Först då får vårdpersonalen de verktyg som behövs för att möta anhöriga på ett inkluderande och bekräftande sätt, visar ny studie.

Leva livet medan det pågår

Hur påverkas en familj av att ett barn föds med oviss framtid? Hur pratar man med syskonen om att deras syster eller bror troligen inte kommer att bli vuxen?

Forskare undersöker Coronakrisens påverkan på psykiska hälsan

Med hjälp av anonyma webbenkäter kartlägger forskare vid Mittuniversitetet hälsoeffekterna av social isolering och oron över smittan och ekonomin.

Ny kurs om barn och ungas rätt i samhället

Högskolan Väst kommer i höst erbjuda en ny uppdragsutbildning om barn och ungas rätt i samhället. Efter kursen ska man ha fått kunskap och verktygen för att arbeta med barns rättigheter inom olika verksamheter där man möter barn och unga.

Rapport om välfärdsteknikens effekter

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har på uppdrag av regeringen analyserat vilka effekter välfärdstekniska lösningar har i äldreomsorgen och i verksamheter för personer med funktionsnedsättning.