Nyheter

Nationell kraftsamling ska minska psykiska ohälsan

Sveriges kommuner och landsting, SKL, vill skapa ett samhälle som främjar psykisk hälsa. I dagarna gick startskottet för ett tioårigt utvecklingsarbete.

Webbinarium om familjer med barn som har någon funktionsnedsättning

För familjer som lever med barn som har någon typ funktionsnedsättning finns det ofta ett stort behov av att dela erfarenheter och få tips och råd från andra i liknande situation.

Riksdagen vill införa barnfridsbrott

Det finns ett stort stöd i Riksdagen för att införa ett särskilt barnfridsbrott

Nka fick ta del av världens samlade forskning, kunskap och erfarenhet kring intellektuell funktionsnedsättning!

I augusti deltog representanter från Nka i den stora internationella konferensen kring intellektuell funktionsnedsättning, IASSIDD, som i år genomfördes i Glasgow, Skottland

Barn med livslång baksmälla

För att öka medvetenheten och kunskapen om barn med alkoholskador genomför FAS-föreningen under hösten en kunskapshöjande kampanj, "1av100", riktad särskilt till BVC

EEU:s direktiv Work-life Balance Directive blir ny lag

EU:s direktiv Work-life Balance Directive blir ny lag vilket syftar till att förbättra möjlighteter för familjer att kunna ta ledigt och få möjlighet till flexibla arbetstider.

Kampanj och stödmaterial för att förhindra fallolyckor - Balansera mera

Varje år faller cirka 67 000 personer så illa att de behöver vårdas på sjukhus. De flesta är över 65 år. Cirka 1 000 personer dör. Många fallolyckor går att förhindra genom att träna balans och styrka, äta näringsriktigt och ha koll på sina mediciner.

Socialstyrelsen vill ha nationella riktlinjer inom NPF-området

Det behövs mer nationella samordning för att barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska få tillgång till god och jämlik vård, konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport.

Statsbidrag för att motverka ensamhet

Sök statsbidrag för insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre

Förslaget: Låt syskon räknas som anhörig

Norrköpings kommun startar grupper för barn och ungdomar som har ett syskon med funktionsnedsättning.

Föregående1234567...