Nyheter

Regionförbundet i Kalmar län satsar på anhöriga

Regionförbundet i Kalmar län har en uttalad policy om att vara en hälsofrämjande arbetsplats med god balans mellan arbetsliv och privatliv.

Meridium har påbörjat anhörigvänligt arbete

Meridium är måna om att satsa på sin personal och de har nyligen gått med i nätverket Arbetsgivare för anhöriga.

Chefens fråga förändrade allt

Intervju: Balansen mellan arbete och privatliv sattes i gungning när Mias tonårsson hamnade snett.

Äldre över 80 år som får hjälp har halverats

Debattartikel av Ann-Britt Sand forskare vid Nka.

Träff med arbetsgivare i Hässleholm

Torsdagen den 7 februari presenterades projektet ”Arbetsgivare för anhöriga” för ett antal arbetsgivare som är verksamma i Hässleholm med omnejd.

Anhörigomsorg påverkar arbetssituationen

Fredag 31 augusti 2012 presenterade Socialstyrelsen en rapport om anhörigvårdares livssituation.

Inbjudan till frukostseminarium

För att intresserade arbetsgivare ska ges möjlighet att ställa frågor och få mer information om projektet arrangerar vi ett antal seminarier under hösten 2012.

Uppstartsträff för Arbetsgivare för anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Anhörigas Riksförbund (AHR) har beslutat att gemensamt starta projektet Arbetsgivare för anhöriga.

Nka deltog i Eurocarers årsträff

NkA deltog nyligen i den europeiska organisationen Eurocarers årsträff, som i år hölls i Varberg.

Projektet Arbetsgivare för anhöriga

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) och Anhörigas riksförbund (AHR) har beslutat att gemensamt starta ett projekt under ledning av Åke Fagerberg.