Nyheter

Förståelse skapar trygghet på arbetsplatsen

Annelie Brathén är anhörig till sin son och arbetar idag på Ica Våxnäs i Karlstad. Hon trivs mycket bra på arbetsplatsen då hon kan föra en dialog med sin chef.

Arbetsgivare för anhöriga på Anhörigriksdagen 2014

Arbetsgivare för anhöriga är utställare på Anhörigriksdagen och har lunchseminarier fokuserat på hur anhörigstöd/ organisationer kan stötta arbetsgivare.

Uppskattad workshop på Linnéuniversitetet

Den 4 april höll Arbetsgivare för anhöriga en workshop på Linnéuniversitetet för att tillsammans diskutera kombinationen anhörigomsorg och arbetsliv.

Vem är inte en potentiell anhörigvårdare/anhörigomsorgsgivare?

Läs Yeshiwork Wondmenehs blogginlägg om anhörigfrågan och hennes deltagande på Arbetsgivare för anhörigas Futeure café.

En ny chefshandbok och en handbok för nyblivna anhöriga är på gång

Projektet Arbetsgivare för anhöriga håller just nu på att utveckla en handbok för chefer och en handbok för nyblivna anhöriga.

Allt att vinna, mycket att förlora

När Ing-Marie Andersson plötsligt blev anhörig fanns hennes chef där som ett stöd från första stund. På grund av det kunde Ing-Marie snabbt återgå till arbetet .

Varberg energi antar utmaningen mot ett anhörigvänligt arbetsliv

Varberg energi vill tillsammans med övriga medlemmar i nätverket Arbetsgivare för anhöriga arbeta för ett anhörigvänligt och hållbart arbetsliv.

Anhörigomsorg bör uppmärksammas och stödjas

"Jag skulle gärna se att Kalmar kommun som arbetsgivare tog täten och går med i nätverket Arbetsgivare för anhöriga."

Gävle kommun vill visa vägen!

Måns Montells motion bar frukt. Gävle kommun kommer nu att satsa på ett mer anhörigvänligt arbetsliv.

Bli en bra arbetsgivare för anhöriga

Berit Johansson (C) har lämnat in en motion till landstingsfullmäktige i Jämtland om fördelarna att gå med i nätverket Arbetsgivare för anhöriga.