Nka podden

Del 1

 

I Nka poddens första avsnitt möter du Vanja, Eva och Pia, som alla är far-eller mormor till ett barnbarn som har en funktionsnedsättning. I samtal med möjliggörare/praktiker Mona Pihl delar de med sig av sina historier och erfarenheter.

Del 2

I den andra delen av Farmor och mormor behöver också någon att prata med berättar Vanja, Eva och Pia om den trippla sorgen.

 

Del 3

I det tredje avsnittet möter du far- och morföräldrarna Pia, Vanja och Eva som nu pratar om det egna ansvaret och andras ansvar.

 

Del 4

I detta fjärde, och sista avsnittet med titeln Farmor och mormor behöver också någon att prata med, möter du far- och morföräldrarna Pia, Vanja och Eva igen som skickar hälsningar till andra mor- och farföräldrar, till föräldrar och till professionella.

 

För mer information och kontakt

Bild på Mona  Pihl
Mona Pihl

Möjliggörare och praktiker, flerfunktionsnedsättning

0480 418036

Jag är sjuksköterska och har arbetat större delen av mitt yrkesverksamma liv inom habilitering. Jag började på ett korttidshem för barn med flerfunktionsnedsättning och stort behov av medicinsk omvårdnad i Uppsala, Regnbågen, och därefter arbetade jag under många år på barn- och vuxenhabiliteringen i Uppsala. De senaste tre åren har jag arbetat som enhetschef på vuxenhabiliteringen i nordvästra Skåne.

 

Senast uppdaterad 2020-07-06 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson