Region Gävleborg

Finns det styrdokument (policydokument, handlingsplaner, rutiner och liknande)?
Nej, regionsgemensam rutin under uppbyggnad.

Finns det dokumentation i journalen?
Nej, inga KVÅ koder används idag.

Finns det barnombud?
Nej.

Finns det utbildningsinsatser till personal?
Inom verksamhetsområde Onkologi finns nätverket barn som anhöriga som handhåller mindre interna utbildningar.

Finns det material/information till personal?
http://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/halsa-vard-och-tandvard/barn-och-unga/barn-och-unga-som-anhoriga

Finns det material/information till föräldrar?
https://www.1177.se/Gavleborg/Tema/Barn-och-foraldrar/Familjeliv-och-relationer/Forandrad-livssituation/Barn-som-narstaende1/

Finns det material/information till barn och unga?
https://www.1177.se/Gavleborg/Tema/Barn-och-foraldrar/Familjeliv-och-relationer/Forandrad-livssituation/Barn-som-narstaende1/

Särskilda satsningar
Nätverket barn som anhöriga inom verksamhetsområde onkologi. Nätverket har som syftet är att hålla sig uppdaterad inom sitt område för att utveckla verksamheten med ett aktivt barnperspektiv.

Kontaktuppgifter:
Jenny Kolb
Telefon: 0650-927 83
E-post: jenny.kolb@regiongavleborg.se
Webbinformation: http://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/halsa-vard-och-tandvard/barn-och-unga/barn-och-unga-som-anhoriga/lankar/

Senast uppdaterad 2018-02-19 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson