Region Östergötland

Finns det styrdokument (policydokument, handlingsplaner, rutiner och liknande)?
Medicinsk riktlinje för barn som anhöriga/närstående http://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Regiondirektor/Ledningsstaben

Strukturella förutsättningar Finns det dokumentation i journalen?
Cosmicmall för barn som anhöriga/närstående med tillhörande KVÅ-koder.

Finns det barnombud?
Nej. Finns inget strategiskt beslut, men enskilda enheter har barnombud på eget initiativ.

Finns det utbildningsinsatser till personal?
Ja. Föra barnen på tal 4 grupper per år, Beardslees familjeintervention ges 1 omgång per år. Riktade insatser görs till AT-läkare och på förfrågan.

Finns det material/information till personal?
http://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Regiondirektor/Ledningsstaben/Barn-som-anhorig

Finns det material/information till föräldrar?
Ja

Finns det material/information till barn och unga?
Ja

Kontaktuppgifter:
Charlotta Lindell
Telefon: 010-1038876
E-post: charlotta.lindell@regionostergotland.se

Senast uppdaterad 2018-02-19 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson