Anhöriga och stöd vid psykisk ohälsa

Ritva Gough, Nka beksriver anhörigas behov av stöd vid psykisk sjukdom

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2013-04-22 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson