Företagsinitiativ för att stödja förvärvsarbetande anhörigvårdare, sett ur ett europeiskt perspektiv Robert Anderson, Euro Carers

 Robert Anderson, Euro Carers

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2013-04-29 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson