Anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning

Har du en fråga

Klicka här för att komma till frågor och svar

Det kommer hela tiden ny forskning kring utvecklingsstörning utan känd orsak. När bör man utreda vidare? Var kan jag hitta information?

Läs svaret