Vill du tipsa Nka om informationsmaterial eller riktlinjer gällande anhörigstöd till barn och unga?

Läs mer om uppdraget och hur du kommer i kontakt med oss.

Har du en fråga

Klicka här för att komma till frågor och svar

Känner ni till att något genomförts eller skrivits gällande barn som anhöriga till föräldrar med psykisk ohälsa och utländsk bakgrund?

Läs svaret