Barn som anhöriga

Barn som anhöriga är ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till barn och unga i familjer där föräldrar eller annan vuxen i barnets direkta närhet har missbruksproblem, psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, en allvarlig fysisk sjukdom/skada eller som oväntat avlider.

FAKTA OM BARN SOM ANHÖRIGA

 

Fakta om barn som anhöriga

Nka och Socialstyrelsen har samlat fakta om barn som anhöriga som växer upp i familjer med missbruk, fysiska och psykiska sjukdomar eller dödsfall. Klicka här för att läsa mer.

Vill du tipsa Nka om informationsmaterial eller riktlinjer gällande anhörigstöd till barn och unga?

Läs mer om uppdraget och hur du kommer i kontakt med oss.

Har du en fråga

Klicka här för att komma till frågor och svar

Jag undrar om ni har tips på material som underlättar för barnet att förstå?

Jag arbetar som familjehandlare i en familj där mamman har epilepsi. Ett av barnen i familjen är förskoleåldern och det är svårt att förklara för barnet vad som händer med mamma. Jag undrar om ni har tips på material som underlättar för barnet att...

Läs svaret