Relaterade länkar om Barn som anhöriga

Socialstyrelsen – Stöd till barn som är anhöriga

Kunskapsguiden – Tema barn som anhöriga

Folkhälsomyndigheten – Psykisk hälsa

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR – Barn och unga i den sociala barn- och ungdomsvården

Faktablad om barn som anhöriga

Nka och Socialstyrelsen har samlat fakta om barn som anhöriga som växer upp i familjer med missbruk, fysiska och psykiska sjukdomar eller dödsfall. Klicka här för att läsa mer