6:e internationella anhörigkonferensen

6:e internationella anhörigkonferensen 3-6 september i Göteborg.

Barn som anjhöriga (Young Carers) hade ett eget tema under konferensen och här har vi samlat det som är specifikt från konferensen för Barn som anhöriga.

Fler artiklar och powerpointpresentationer kommer att publiceras efternand

 

 
 
 

Artiklar

Merkostnaderna för utsatta barn som två nya Karolinska sjukhus – per år

Bilder

Foto: Cissi Jonssson, Agneta Heinz och Gun Hjortryd

Bilder från konferensen.

Senast uppdaterad 2015-09-15 av Emil Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson