Tillgänglighet

Opratat.se ligger nu ute i sin första version. Webbplatsen följer WCAG 2.0 och fungerar med talsyntes. Bilderna är alt-taggade. Under hösten kommer filmerna att textas och syntolkas. Delar av webbplatsen ska teckenspråktolkas.

Innehållet översätts till fyra språk: engelska, somaliska, arabiska och tigrinja. Berättelserna som läggs ut på opratat.se kommer att finnas i text och ljud.

Senast uppdaterad 2017-05-29 av erika.wermeling@funktionsratt.se, ansvarig utgivare Opratat