Om webbplatsen

Opratat.se handlar om tankar och känslor man inte pratar om i familjer med barn med funktionsnedsättning. Här finns filmer om vad barn, syskon, föräldrar och mor- och farföräldrar inte pratar om – och berättelser om hur man kan göra för att prata med varandra. Här finns också spel om känslor.

Opratat.se vänder sig till barn mellan 4 och 12 år, barnens familjer och andra vuxna som familjen möter.

Webbplatsen har tagits fram tillsammans med barn, i projektet Det outsagda mellan barn och föräldrar. Projektet finansieras av Arvsfonden och drivs av Funktionsrätt Sverige, tidigare Handikappförbunden, i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Rädda barnen, 1177 Vårdguiden och Region Skåne.

I höst fyller vi på med fler berättelser och fler spel. Under hösten lägger vi också ut utdrag ur bilderböcker. Innehållet ska översättas till fyra språk: engelska, somaliska, arabiska och tigrinja. Webbplatsen kommer dessutom att bli mer tillgänglig.

Kontakta oss gärna!

Ann-Marie Stenhammar projektledare

Lena Nyblom Malmberg projektmedarbetare

Erika Wermeling webbredaktör

Senast uppdaterad 2017-05-29 av Webbredaktionen , ansvarig utgivare Opratat