Om webbplatsen

Opratat.se handlar om tankar och känslor som man inte pratar om i familjer med barn med funktionsnedsättning. Här finns animerade filmer, berättelser, bilderböcker och spel om tankar och känslor. Berättelserna är exempel på hur man kan prata om saker som är svåra.

Opratat.se vänder sig till barn mellan 4 och 12 år, barnens familjer och andra vuxna som familjen möter.

Filmerna är textade syntolkade och teckenspråkstolkade. Texterna på webbplatsen översätts inom kort till engelska, arabiska, somaliska och tigrinja.

Opratat.se drivs av Nationellt kompetencentrum anhöriga. Webbplatsen har tagits fram tillsammans med barn, i ett projekt som drivits inom av Funktionsrätt Sverige i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Rädda barnen, 1177 Vårdguiden och Region Skåne.

 

Läs mer om hur du kan använda opratat.se

Läs mer om tillgängligheten på sidan

Senast uppdaterad 2017-05-29 av erika.wermeling@funktionsratt.se, ansvarig utgivare Opratat