En flicka står framför en häst. Hästens mun är öppen

እቲ ደምበ (ጋጽ ናይ ፈረስ)

መወዳእታ ብ2018-01-08 ተሓዲሹwermeling, ሓላፍተት ዘለዎ ኣሕታሚ Opratat