En kille i ett fotbollsmål, bollen kommer mot honom

እቲ ናይ ሕሳብ ፈተና

መወዳእታ ብ2018-01-08 ተሓዲሹwermeling, ሓላፍተት ዘለዎ ኣሕታሚ Opratat