Handtag, famntag, klapp eller kyss!

Handtag, famntag, klapp eller kyss

Handtag, famntag, klapp eller kyss

Vad händer med närheten, sinnligheten och sexualiteten när relationen mellan människor påverkas av sjukdom eller funktionsnedsättning? Hur kan man som personal stötta anhöriga och närstående i frågor som det sällan talas om?

____________________________________________________________________________________________________

Gunilla Matheny

Gunilla Matheny

Gunilla Matheny, distriktsköterska, beteendevetare och författare med stor erfarenhet av anhörigfrågor inom olika verksamhetsområden. Gunilla har intervjuat personal, äldre och brukare och har resultatet finns samlat i boken Handtag, famntag, klapp eller kyss, bemötande av närhet, sinnlighet och sexualitet inom vård- och omsorg.

Gunilla Mathenys pionjärverk spänner hela vägen mellan - vad som händer när vi tänder, om det finns det ett bäst före-datum för erotik, demenssjukdomars påverkan, Hbtqfrågor, vikten av att lyfta sexualiteten i professionella sammanhang, anhörigas situation, funktionsnedsättning, sexuell assistans, sexleksaker till sexualitet ända fram till livets slut.

Senast uppdaterad 2017-01-16 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson