Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum arbetar som en sambandscentral och en kunskapsbank inom demensområdet. Kunskapsbanken byggs kontinuerligt upp för att samla och sprida information. Centret arbetar aktivt för att driva på en positiv utveckling av vård och omsorg för ett mer demensvänligt samhälle.

Länk till Svenskt Demenscentrum (nytt fönster)

Senast uppdaterad 2014-07-22 av Richard, ansvarig utgivare Lennart Magnusson