Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor

Nedan finner du en länk till Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (NKCdb). De arbetar med att samla, utveckla och på olika sätt förmedla kunskaper om dövblindhet, till olika samhällsaktörer på olika nivåer. NKCdb har ett uppdrag utifrån ett livsperspektiv och med en helhetssyn på människan. Den samlade kompetensen hos NKCdb ska motsvara de varierande behoven inom målgruppen.

Länk till Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (nytt fönster)

Senast uppdaterad 2014-07-26 av Richard, ansvarig utgivare Lennart Magnusson