Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser

Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser arbetar på uppdrag av Socialstyrelsen och har i uppgift att samordna, koordinera och sprida information inom området sällsynta diagnoser. På webbplatsen finns  samlad information om sällsynta diagnoser för olika professioner samt personer med sällsynt diagnos och deras närstående.

Länk till Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser (nytt fönster)

Senast uppdaterad 2017-05-11 av Fredrik Jansson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson