Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg

Det här nationella kompetenscentret arbetar med att samordna och utveckla kraften och kunskapen kring måltider i den offentliga sektorn. Kompetenscentret inrättades 2011 av Livsmedelsverket på uppdrag av regeringen. 

Länk till Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg (nytt fönster)

Senast uppdaterad 2016-01-07 av Fredrik Jansson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson