Nationellt centrum för kvinnofrid

Centret arbetar med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor och med att utveckla metoder för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor. 

Länk till Nationellt centrum för kvinnofrid (nytt fönster)

Senast uppdaterad 2014-07-22 av Richard, ansvarig utgivare Lennart Magnusson