Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd

Kompetenscentret för sällsynta odontologiska tillstånd är ett nationellt center för patienter med ovanliga diagnoser. Tanken är att centret skall vara en resurs för tandläkare, vårdpersonal, patienter och patientföreningar. Centret är knutet till Odontologiska Institutionen i Jönköping.

Länk till Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd (nytt fönster)

Senast uppdaterad 2014-07-22 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson