Barn som anhöriga

Organisationer för stöd och information 

Barnafrid – Samlar och sprider kunskap för ett förbättrat förebyggande arbete och utvecklar effektiva insatser för att skydda/stödja barn som utsatts för våld och andra övergrepp.

Barndom utan baksmälla

Barnombudsmannen

Blå bandet – Arbetar förebyggande med olika föräldrastödsmetoder mot alkohol.

Bris – Barns rätt i samhället. Stärker barnets rättigheter genom att stödja barn utifrån barnets behov, mobilisera samhället och påverka beslutsfattare genom att göra barns röster hörda.

Bräcke diakoni – Stödgrupper för barn och familjer som förlorat någon.

Bufff – Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse.

CAN – Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Demensförbundet – Fight Dementia

Drugsmart – Ungdomssajt med information om alkohol och andra droger.

Eleonoragruppen – Samtalsstöd vid psykisk ohälsa, beroendeproblematik, våld, uppslitande separationer och kris.

Ersta Vändpunkten – Stöd för barn, unga och föräldrar i familjer med beroende, handledning, föreläsningar för personal. 

FAS-föreningen

Frälsningsarmén, Vårsol – Bedriver social verksamhet.

Hela människan – Bedriver socialt arbete.

Junis, IOGT-NTOs juniorförbund – Aktiviteter för dig upp till 15 år.

Kulingen – Mötesplats för dig med en förälder med psykisk sjukdom.

Livlinan – Är du ung och lever med någon som mår psykiskt dåligt?

Maskrosbarn – Stödjer ungdomar som har föräldrar med missbruk eller psykisk sjukdom.

NSPH – Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.

Nära cancer 

Pelikanen – Stödgrupper Stenungsunds kommun för barn som anhöriga vid psykisk ohälsa, missbruk, våld och separerade föräldrar.

Randiga Huset – Att förlora en viktig person i dödsfall, stöd till barn och familjer, och utbildning personal. 

Riksbryggan Barnens rätt – Kunskapen om barnens rättigheter, rättsskydd för barn, LVU, vårdnadsfrågor och relaterade ämnen.

Riksförbundet Attention – För personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Räddningsmissionen, Solrosen – Stöd till barn och unga som har eller har haft en frihetsberövad familjemedlem.

Schizofreniförbundet – Källan

SPES – Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd.

Simon – Svenskar och invandrare mot narkotika.

Stiftelsen Allmänna Barnahuset – Metod- och kunskapsutveckling med syfte att stärka barn/ungdomar i socialt utsatta situationer.

Stödgruppsledarnas förening

Tilia – Arbetar för ungas psykiska hälsa.

Trygga Barnen – Stöd för dig som växer upp familjer med missbruk-, beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa.

Unf – Ungdomens nykterhetsförbund

Ung cancer

Senast uppdaterad 2021-03-11 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson