Barn som anhöriga

Organisationer för stöd och information 

Barnafrid – Samlar och sprider kunskap för ett förbättrat förebyggande arbete och utvecklar effektiva insatser för att skydda/stödja barn som utsatts för våld och andra övergrepp

Barndom utan baksmälla

Barnombudsmannen

Blå bandet – Arbetar förebyggande med olika föräldrastödsmetoder mot alkohol

Bris – Barns rätt i samhället. Stärker barnets rättigheter genom att stödja barn utifrån barnets behov, mobilisera samhället och påverka beslutsfattare genom att göra barns röster hörda

Bräcke diakoni – Stödgrupper för barn och familjer som förlorat någon

Bufff – Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse

CAN – Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

Demensförbundet – Fight Dementia

Drugsmart – Ungdomssajt med information om alkohol och andra droger

Eleonoragruppen – Samtalsstöd vid psykisk ohälsa, beroendeproblematik, våld, uppslitande separationer och kris

Ersta Vändpunkten – Stöd för barn, unga och föräldrar i familjer med beroende, handledning, föreläsningar för personal

FAS-föreningen

Frälsningsarmén, Vårsol – Bedriver social verksamhet

Hela människan – Bedriver socialt arbete

Junis, IOGT-NTOs juniorförbund – Aktiviteter för dig upp till 15 år

Kulingen – Mötesplats för dig med en förälder med psykisk sjukdom

Maskrosbarn – Stödjer ungdomar som har föräldrar med missbruk eller psykisk sjukdom

NSPH – Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

Nära cancer 

Pelikanen – Stödgrupper Stenungsunds kommun för barn som anhöriga vid psykisk ohälsa, missbruk, våld och separerade föräldrar

Randiga Huset – Att förlora en viktig person i dödsfall, stöd till barn och familjer, och utbildning personal 

Riksbryggan Barnens rätt – Kunskapen om barnens rättigheter, rättsskydd för barn, LVU, vårdnadsfrågor och relaterade ämnen

Riksförbundet Attention – För personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Räddningsmissionen, Solrosen – Stöd till barn och unga som har eller har haft en frihetsberövad familjemedlem

Schizofreniförbundet – Källan

Simon – Svenskar och invandrare mot narkotika

Solrosen i Borås – För barn om anhöriga till frihetsberövade familjemedlemmar

Solrosen i Göteborg – För barn som anhöriga still frihetsberövade familjemedlemmar

SPES – Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd

Stiftelsen Allmänna Barnahuset – Metod- och kunskapsutveckling med syfte att stärka barn/ungdomar i socialt utsatta situationer

Stödgruppsledarnas förening

Tilia – Arbetar för ungas psykiska hälsa

Trygga Barnen – Stöd för dig som växer upp familjer med missbruk-, beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa.

Unf – Ungdomens nykterhetsförbund

Ung cancer

Ungasjourer.se – Samlar kontaktuppgifter till alla jourer i Sverige som vänder sig till barn, unga och/eller unga vuxna.

Senast uppdaterad 2021-06-16 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson