Australien - Joan Hughes

Joan Hughes, är VD för Carers Australia sedan 2006.

Joan Hughes

Carers Australia är en organisation som arbetar med förändring och verksamhet för och med anhörigvårdare. Joan är hederskollega på institutionen för vårdvetenskap vid Universitetet i Sydney och är medlem i flertalet federala regeringskommittéer samt flera internationella kommittéer med rådgivande funktion i anhörigfrågor.

 I Australien har regeringen gjort en nationell undersökning om anhörigstöd. Man har fått in över 1300 förslag från anhörigvårdare och olika organisationer, vilket anses som ett mycket bra gensvar. I nästa steg reste en kommitté för undersökningen runt i Australien för fånga upp röster hos enskilda anhörigvårdare, organisationer och regeringsrepresentanter. Nu ska kommittén sammanställa en rapport som kommer att tas upp i parlamentet i februari. Förhoppningarna är att rapporten ska rekommendera en strategi för anhörigstöd som även gäller för framtiden.

Ett av de två huvudsakliga budskapen som kommit fram är intressant nog erkännandet av anhörigvårdarna och värdet på det de gör. Det verkar som om kommittén ser över en nationell lagstiftning kring anhörigvård. Det finns en sådan lagstiftning i delstaterna, men önskvärt är en anhöriglagstiftning som kompletterar den som delstaterna har.  Kommittén har mycket arbete framför sig tillsammans med regeringen när det gäller hur utformningen av en sådan skulle kunna se ut.

Det andra budskapet handlar om svårigheterna med att kombinera anhörigvård med förvärvsarbete. Många anhörigvårdare måste gå ner i timmar eller sluta arbeta helt för att vårda, vilket innebär ekonomiska konsekvenser.

I Australien håller man på att reformera stödet kring funktionshinder och äldrevård. Just nu undersöker man också skattesystemet där pensionerna är en del. En av bankerna, The Commonwealth Bank, har stöttat forskning kring hälsa och ekonomiska konsekvenser av anhörigvård. I denna undersökning samarbetade de med Universitetet i Canberra för att granska kvinnliga anhörigvårdare och deras ekonomiska situation.

När premiärministern blev vald höll han ett möte kallat the 2020 summit i Canberra. Premiärministern valde ut tusen personer som fick delta, en av dessa var Joan Hughes. Personerna delades upp i olika områden och Joan hamnade i gruppen med området kring kommun- och familjestöd. Premiärministern ville att de skulle presentera idéer på hur Australien skulle se ut år 2020. Dessa idéer presenterades under anhörigveckan som lanserades av premiärministern under 2008.

Carers Australia har hållit ett nationellt forum för yngre anhörigvårdare i parlamentshuset och de har stöttat den här gruppen under flera år nu. Problemet är som vanligt att det saknas pengar. Men arrangemanget var mycket lyckat och det framkom en hel del riktlinjer för stödet till yngre anhörigvårdare.

Senast uppdaterad 2013-04-12 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson