Anhörigstöd i ett internationellt perspektiv

Här samlar Nka artiklar som tar upp policyutveckling, rättigheter, erkännande och stöd till anhörigvårdare från olika delar av världen.

 

Emily HolzhausenLagstiftning och rättigheter som stöder anhöriga i Storbritannien

Läs reportaget med Emily Holzhausen från Carers UK.
 

Anhöriga och policyagenda i EUAnhöriga och policyagenda i EU

Christine Marking skriver om riktlinjer och policys för anhörigfrågor på EU-nivå.

 

 

 

Nancy GubermanRättigheter och erkännande av anhörigvårdare i Kanada

Nancy Guberman skriver om utvecklingen inom anhörigområdet i Kanada.

 

 

 


Mike NolanEn internationell utblick

Mike Nolan. Förväntningar på att familjen ska hjälpa sina anhöriga och i vilken mån deras insats erkänns varierar stort i världen. Även i länder där man inser betydelsen av anhörigvårdare är den hjälp de får fortfarande mycket begränsad, i vissa fall obefintlig

Senast uppdaterad 2016-01-07 av Fredrik Jansson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson