Frivilligcentral

På frivilligcentralerna arbetar personer för att bryta ensamhet och skapa gemenskap bland människor. De som arbetar där kallas volontärer och arbetar oftast utan ekonomisk ersättning. På frivilligcentralerna kan de också ge stöd till anhöriga.

Kontakta den som arbetar med anhörigstöd i din kommun om du vill veta mera om frivilligcentral. Information kan också finnas på din kommuns hemsida.

Senast uppdaterad 2016-01-07 av Fredrik Jansson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson