Handledning

Illustration: Mattias Gordon

Illustration: Mattias Gordon

Nationellt kompetenscentrum anhöriga startade under våren 2021 handledning för personal som arbetar med digitalt anhörigstöd. Till hösten fortsätter möjligheten att byta erfarenheter och få ny kunskap. Syftet med träffarna är att:

  • stärka digitalt anhörigstöd inom kommuner, regioner och idéburna verksamheter.
  • öka kunskapen om digitalt anhörigstöd och i vilka forum det kan användas
  • möjliggöra för anhöriga att få digitalt stöd

Handledningen/erfarenhetsutbytet är öppet för alla som utövar anhörigstöd, oavsett huvudman.

1. Introduktion till digitalt anhörigstöd - Till dig som vill erbjuda digitalt anhörigstöd men är osäker på hur du använder tekniken.

16 september, 30 september, 14 oktober klockan 14.30 – 16.00
Teman:
o Pröva tekniken: Teams och Zoom
o Olika former av anhörigstöd
o Att nå anhöriga/motivera dem att vara med i digitalt anhörigstöd
o Att stödja anhöriga i den digitala mötesformen
o Att leda grupper/möten/föreläsningar

Anmäl dig här:

Anmälan 16 september

Anmälan 30 september

Anmälan 14 oktober

2. Utveckling av arbetet med digitalt anhörigstöd - Till dig som redan erbjuder digitalt anhörigstöd.
21 oktober, 4 november, 18 november 2 december klockan 14.30 – 16.00
Teman:
o Att samverka mellan kommuner
o Erfarenhetsutbyte med exempel från deltagarna själva
o Att utveckla anhörigstöd – metoder och verktyg presenteras.

Anmäl dig här:

Anmälan 21 oktober

Anmälan 4 november

Anmälan 18 november

Anmälan 2 december

För mer information och kontakt

Bild på Maria  Blad
Maria Blad

Möjliggörare/praktiker, Anhöriga och funktionsnedsättning

072-465 80 46

Maria är socionom och har arbetat som kurator på Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Bräcke diakoni. Hon har också bred erfarenhet av anhörigfrågor och har bland annat varit med och utformat två material att ha som utgångspunkt för samtal: Studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med" som vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, och samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" för den som är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Maria har mött många föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning genom att vara ledare för samtalsgrupper och föräldrahelger där föräldrar till barn med olika diagnoser har fått möjlighet att träffas.

Bild på Ingrid  Lindholm
Ingrid Lindholm

möjliggörare/praktiker, Anhöriga och psykisk ohälsa

 

Senast uppdaterad 2021-06-03 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson