Stödlinje i Borås erbjuder samtalsstöd och praktisk hjälp

Genrefoto: Pixabay

Genrefoto: Pixabay

Under våren 2020 startades en stödlinje i Borås dit personer som är över 70 år eller i riskgrupp för covid-19 kan höra av sig för samtalsstöd eller praktisk hjälp. I november bjöds Sofie Nelsén, verksamhetsansvarig på Träffpunkt Simonsland, in till ett möte med statsminister Stefan Löfven för att berätta mer om initiativet.

Träffpunkt Simonsland i Borås är i vanliga fall en plats för aktiviteter och möten mellan stadens invånare. Men när coronaviruset började spridas i Sverige under våren 2020 insåg man snart att aktiviteterna på plats i huset inte skulle gå att genomföra som vanligt. Framför allt då en stor del av de som brukar besöka huset själva är i riskgrupp eller är anhöriga till någon i riskgrupp. De planerade aktiviteterna ställdes in och i stället togs det beslut om att starta en stödlinje dit människor kan ringa för samtalsstöd eller för att få praktisk hjälp. Stödlinjen riktar sig främst till personer som är över 70 år eller som tillhör någon av riskgrupperna.

– Vi visste inte vilka typer av stöd som behövdes men vi riktade framför allt in oss på matärenden, apoteksärenden och samtalsstöd. Vi annonserade om stödlinjen och alla som var 70 år eller äldre fick ett brev hem i brevlådan om att de kunde ringa till oss om de behövde stöttning eller hjälp, säger Sofie Nelsén, verksamhetsansvarig på Träffpunkt Simonsland.

Stödlinjen bemannas av medarbetare från Borås stad som vanligtvis arbetar på Träffpunkt Simonsland. För att kunna erbjuda invånarna praktisk hjälp har man samarbetat med Svenska kyrkan och Norrby IF.

– De ställde om sina verksamheter och har hjälpt oss att handla och spelarna har kört ut matkassar till de som varit i behov av det.

Sedan stödlinjen startade har man tagit emot tusentals samtal. Sofie Nelsén berättar att en stor del av de som hör av sig efterfrågar hjälp med olika apoteksärenden eller handling av mat. Många samtal handlar också om att personen är orolig och har funderingar kring viruset och sin egen eller en närståendes situation.

I slutet av november uppmärksammades Borås stads stödlinje av statsminister Stefan Löfven. Sofie Nelsén blev då inbjuden till ett digitalt möte med statsministern och ett antal andra initiativtagare som gjort insatser för att hjälpa och stötta andra under pandemin. De inbjudna deltagarna fick vid mötet presentera hur de har jobbat under de senaste månaderna och svara på frågor från statsministern. Förutom Borås stödlinje uppmärksammades bland annat initiativ där man lagat mat till IVA-personal, arrangerat läxhjälp på distans och ordnat digital seniorgympa.

– Det är ju såklart jätteroligt och hedrande. Vi var den enda kommunen som blev uppmärksammade, i övrigt var det många från civilsamhället. Det här är ett kvitto på att vi ligger i framkant och har modiga politiker, säger Sofie Nelsén.

Hon tror att en av anledningarna till att Borås stads stödlinje uppmärksammades är att det är unikt att en kommun gör den här sortens insats.

– Vi vågar testa, vi vågar tänka utanför boxen och ställa om. Så jobbar vi väldigt mycket hos oss och det faller sig naturligt, säger hon.

Telefonlinjen har visat att det finns ett behov hos invånarna av att få stöd och guidning. Förhoppningen är därför att stödlinjen ska kunna leva vidare i någon form även efter pandemin. Sofie Nelsén tror att många idag till exempel inte vet om att det finns anhörigkonsulenter och tror att en fortsatt öppen telefonlinje kan göra att fler anhöriga kommer i kontakt med stadens anhörigkonsulenter.

Hur länge den nuvarande stödlinjen kommer att vara igång får framtiden utvisa.

– Vi har stödlinjen öppen så länge vår krisledning säger att den ska vara öppen och så länge vi ser att det finns ett behov av den, säger Sofie Nelsén.

Läs mer om stödlinjen på Borås stads webbsida

Text: Josefine Göransson

Senast uppdaterad 2021-03-11 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson