Anhöriga och fallprevention

Arbete med att utveckla en verktygslåda kring fallprevention pågår med bidrag från Socialdepartementet. Under april kommer en kunskapsöversikt om fallprevention ur ett anhörigperspektiv att publiceras. Arbete med informationsbroschyrer pågår liksom en kortfattad version av kunskapsöversikten. Här finns nu en länksamling med länkar till information om fall och hur det kan förebyggas.

Senast uppdaterad 2019-03-24 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson