Avslutande diskussion

Johanna Ahnqvist, chef för Avdelningen för livsvillkor och levnadsvanor, Folkhälsomyndigheten, Jonas Bergström, chef för Enheten för patientsäkerhet, Socialstyrelsen samt Ing-Marie Wieselgren, Psykiatrisamordnare, Sveriges Kommuner och Landsting.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2019-10-29 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson