Introduktion till kursen AKK- Alternativ och Kompletterande Kommunikation

Introduktion till kursen AKK - Alternativ och Kompletterande Kommunikation

Jenny Wilder, möjliggörare och forskare

Som start i kursen introducerar kursledaren Jenny Wilder området AKK och kommunikation. Denna föreläsning ger en övergripande bild om de områden som finns att fördjupa sig i när det gäller kommunikation. Föreläsningen skedde på Mälardalens Högskola i Västerås."

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Föreläsningen sändes och spelades in via utbildningsplattformen Adobe Connect

Senast uppdaterad 2013-08-01 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson