Hur känns ett HEJ? Signalera taktilt med TaSSeLs

TaSSeLs är ett taktilt signalsystem som används på de flesta särskolor i England. TaSSeLs, Tactile Signing for Sensory Learners har utarbetats av synpedagog Joe Woodall och logoped Denise Charnock på Orchard School utanför Birmingham. Att signalera med TaSSeLs-tecken när något ska hända gör vardagen mer begriplig för elever på tidig utvecklingsnivå. Med hjälp av TaSSeLs kan eleven förberedas på att lyftas upp i lyften, äta sin mat eller säga hej då.
Britt Nedestam, adjunkt – FUB, Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2018-06-15 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson