Föräldrars upplevelser av andningsgymnastik för barn med flerfunktionsnedsättning

Barn med flerfunktionsnedsättningar har ofta nedsatt möjlighet till fysisk aktivitet och kandärmed ha svårigheter att ventilera lungorna effektivt. De kan också ha nedsatt muskelkraftoch svårt att hosta och behöver få hjälp av omgivningen med detta. Kunskapen om hur föräldrartill barn med flerfunktionsnedsättningar upplever att det är att hjälpa sina barn med dettaär begränsad. Att hitta ett fungerande vardagsliv trots att barnet har stora andningsbesvär gick som en röd tråd genom intervjuerna i studien.
Cecilia Mårtensson, leg. sjukgymnast, Habilitering och hälsa, Stockholm

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2018-06-15 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson