Dövblindhet, mentaliseringsförmåga, kognitiva funktioner och socialt nätverk vid Alströms syndrom

Barn föds med en förväntan om att bli sett och förstått och det känslomässiga samspelet med den vuxna är viktig i anknytningsprocessen. Vår hjärna utvecklas som sociala varelser i relation till andra. Presentationen rör Alströms syndrom (AS), som medför dövblindhet samt svikt i inre organ. Specifikt undersöks mentaliseringsförmåga – förståelsen för hur andra känner och tänker. Försenad utveckling är vanlig vid medfödd dövhet samt vid medfödda grava synnedsättningar, utifrån svårigheter att uppfatta sociala signaler. Konsekvenserna vid dövblindhet hade inte tidigare belysts.
Hans-Erik Frölander, leg. psykolog, medicine doktor, Institutionen för handikappvetenskap, Fakulteten för medicin och hälsa, Örebro Universitet; Audiologiskt forskningscentrum. Örebro Universitetssjukhus

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2018-06-14 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson