KomHIT – redskap för övergångar i sjukvård, tandvård och flyktingmottagande

KomHIT står för kommunikationsstöd i vårdsituationer och är ett projekt som nu är inne på sitt sista år. Vi visar våra nya utbildningsresurser på www.kom-hit.se och berättar om spännande utvärderingar i tandvård och barnpsykiatri och hur KomHIT också kunnat användas i flyktingverksamheter.

Gunilla Thunberg med projektmedarbetare och studenter.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2016-06-23 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson