Att kommunicera med unga om svåra saker på nätet

Lotta Nordh Rubulis, kommunikationsansvarig på UMO, ungdomsmottagning på nätet
Från uppstartskonferensen den 3 oktober 2012.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2013-04-25 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson