Mödrar med intellektuella funktionshinder och deras barns anknytning: Risk- och skyddsfaktorer

Pehr Granqvist, anknytningsforskare och professor i utvecklingspsykologi, Stockholms Universitet. Att växa upp med föräldrar som har intellektuella funktionshinder är en välkänd riskfaktor i barns utveckling. Hela 30–50 % av dessa föräldrar får sina barn placerade i familjehem, ofta med hänvisning till "anknytningsproblem" hos barnen. Det finns dock en påtaglig heterogenitet i dessa föräldrars omvårdnadsförmåga och i deras barns utveckling. I presentationen redogörs för den enda studien på området, med fokus på risk- och skyddsfaktorer, liksom på praktiska implikationer för prevention och socialtjänst.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Seminarium

Presentation

Presentation

Senast uppdaterad 2017-11-01 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson