Utvärderingen av Barntraumateamet

Mikael Rostila, Docent, Universitetslektor,Sociologiska Institutionen, Stockholms Universitet
Filip Arnberg, psykolog, med.dr. och Kristina Bondjers, PTP-psykolog,
Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, Uppsala universitet
Doris Nilsson, docent, leg. psykolog och Teresia Ängarne-Lindberg, med.dr, grundskollärare/ specialpedagog, Linköpings universitet.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)
Ladda ner Mikael Rostilas presentation
Ladda ner Filip Arnbergs presentation
Ladda ner presentationen från Linköpings Universitet

Senast uppdaterad 2015-02-03 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson