Socialstyrelsens sammanfattning av kartläggningarna av strukturer kring barn med förälder som avlider

Carin Franzén, utredare, Socialstyrelsen.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)
Ladda ner presentationen

Senast uppdaterad 2015-02-03 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson