Stöd till barn som anhöriga

Sven Ohlman, avdelningschef på Socialstyrelsen och Lennart Magnusson, verksamhetschef vid Nationellt kompetenscentrum inleder seminariet.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2013-06-17 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson