Från ord till verkstad

Från ord till verkstad hur kan man ha hjälp av riktlinjer, rutiner och struktur? Lena Eidvall enhetschef Skånevård Sund och Lotta Jönsson barnombud.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2014-10-24 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson