”Barn som anhöriga”. Nationellt och regionalt, hur ser det ut idag och imorgon?

Christina Ramnfors, socionom och projektledare i Västra Götalandsregionen, Merike Hansson, utredare Socialstyrelsen och Pauline Johansson, sjuksköterska, Fil. Dr., projektkoordinator - Barn som anhöriga och systematisk uppföljning.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2015-02-11 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson