Barnets möjligheter och svårigheter i sitt familjesystem. Forskning och behandling

En pågående longitudinell studie följer barn och deras föräldrar från graviditet och barnen är nu 20 år. Från studien presenteras vikten av föräldrarnas samordning och barnets interaktion med sina föräldrar. Detta diskuteras och visas med videoillustrationer. Hur forskningsresultaten har omsatts i behanlingsarbete kommer att belysas. Monica Hedenbro, med.dr, leg. psykoterapeut, Karolinska Institutet.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)
Presentation

Senast uppdaterad 2018-11-02 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson