Anhörigriksdagen 2021

2021 års Anhörigriksdag anordnas den 9-10 november och är precis som föregående år helt digital. Temat i år är "Anhörig i tiden".

De två konferensdagarna är fyllda med föredrag där föreläsarna kommer dela med sig av kunskap, erfarenheter, projekt och forskning. Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) medverkar med flera presentationer, bland annat kommer representanter från Nka att berätta om Blandade lärande nätverk (BLN), ME-WE-modellen, inspirationsmaterialet Planera framtiden – redan idag och om covid-19-pandemins påverkan på anhöriga.  

Alla föreläsningar kommer finnas kvar fram till årsskiftet så att de som har anmält sig kan ta del av presentationerna även i efterhand.

Länk till programmet 

Läs mer om Anhörigriksdagen och om hur du anmäler dig

Senast uppdaterad 2021-09-16 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson